Lệnh vẽ lục giác trong cad

Cách gọi lệnh vẽ đa giác trong CAD

Cách 1: Từ bàn phím gõ POLYGON (POL)

Cách 2: Vào mục Draw trên thanh công cụ, chọn POLYGON

vẽ đa giác đều
Cách thực hiện lệnh vẽ đa giác

 

Cách thực hiện lệnh vẽ đa giác 

 

các câu lệnh

Các lựa chọn của lệnh vẽ đa giác

Edge

lựa chọn này dùng để định vị điểm đầu & điểm cuối của cạnh trước tiên trong đa giác.

Command: POLYGON (POL) – ENTER

POLYGON Enter number of sides <5>: Nhập số cạnh của đa giác – ENTER

Specify center of polygon or [Edge]: E – ENTER

Specify first endpoint of edge: Kích chọn điểm đầu (Hình 3).

Specify second endpoint of edge: Kích chọn điểm cuối (Hình 4).

các lựa chọn

Inscribed in circle

Đa giác nội tiếp đường tròn. lựa chọn này dùng để vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác. (Xác định khoảng cách từ tâm đến đỉnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTER
POLYGON Enter number of sides <5>: Nhập số cạnh của đa giác – ENTER
Specify center of polygon or [Edge]: Kích chọn tâm của đa giác (Hình V -92).
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : I – ENTER
Specify radius of circle: Nhập giá trị bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác – ENTER

 

đa giác tròn

Circumscribed about circle

Đa giác ngoại tiếp đường tròn. chọn lọc này dùng để vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính đường tròn nội tiếp đa giác (Hình V – 06). (Xác định khoảng cách từ tâm đến trung điểm một cạnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTER

POLYGON Enter number of sides <5>: Nhập số cạnh của đa giác – ENTER

Specify center of polygon hoặc [Edge]: Kích chọn tâm của đa giác (Hình V – 92).

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : C – ENTER

Specify radius of circle: Nhập giá trị bán kính đường tròn nội tiếp đa giác – ENTER

 

Đa giác ngoại tiếp đường tròn

 

-Ví dụ: Vẽ đa giác đều có 6 cạnh, bán kính đường tròn nội tiếp đa giác = 20.

Command: POLYGON (POL) – ENTER

POLYGON Enter number of sides <4>: 6 – ENTER

Specify center of polygon or [Edge]: Kích chọn điểm P (Hình 9).

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : C – ENTER

Specify radius of circle: 20 – ENTER

 

POLYGON (POL) – ENTER

 

Bài viết được nhadatankhanh.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau, hy vọng giúp ích được phần nào quý độc giả trong việc tham khảo tài liệu học tập !