Lệnh Array trong AutoCAD

Cách gọi lệnh Array trong AutoCAD

Các cách gọi lệnh array trong AutoCad:

 • Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)
 • Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY

Lệnh Array có tác dụng gì

 • Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để coppy các đối tượng đc chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng mới đi theo đường dẫn cho trước (path array).
 • Đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là một khối thống nhất. Khác với lệnh –Array các đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là các đối tượng riêng biệt à giúp việc hiệu chỉnh tường đối tượng được dễ dàng hơn.

 

lệnh array

 

Chú ý

 • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng Ribbon.

 

công cụ dạng Ribbon

Các lựa chọn của lệnh Array

Tạo mảng hình chữ nhật 

Cách gọi lệnh

 

Cách gọi lệnh

 

Ý nghĩa: lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để sao chép các đối tượng đc chọn thành mảng hình chữ nhật theo hàng (Rows) & theo cột (Columns) (Hình 4).

RECTANGULAR ARRAY

Sơ đồ thực hiện:

gọi lệnh

 • Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) trên thanh công cụ Modify. ( Hình 5 )

Rectangular Array

 

ý nghĩa các câu lệnh

Chú ý:

Sau khi tạo ra mảng hình chữ nhật nếu muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột & khoảng cách giữa các cột thì kích chọn vào mảng vừa đc tạo rakhi đó màn hình làm việc sẽ chuyển hẳn qua như hình (Hình 6) sau:

tạo array chữ nhật

 • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).
 • Nếu muốn hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng sau khi tạo mảng.
 • Xuất hiện bảng thông tin Rectangular Aray, trên bảng thông tin đó rất có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số dòng (Rows) & khoảng cách các dòng (Row Spacing).

 

Column Spacing

 

Ví dụ:

Định dạng khổ giấy A4,  đường tròn có bán kính R = 10.

Tạo mảng chữ nhật Rectangular Array bằng lệnh Array với số dòng là 2, số cột là 3.

 • Commmand: ARRAY (AR) – Enter
 • Select objects: Chọn đối tượng cần tạo mảng (Hình 8).
 • Select objects: – Enter hoàn thành việc chọn đối tượng.
 • Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] : Nhập R – Enter
 • Type = Rectangular Associative = Yes
  • Specify opposite corner for number of items or[Base point/Angle/Count] ¿
  • Enter number of rows or [Expression] <4>: Nhập 2 – Enter
  • Enter number of columns hoặc [Expression] <4>: Nhập 3 – Enter
  • Specify opposite corner to space items or [Spacing] : – Enter
  • Specify the distance between rows hoặc [Expression] <30>: Nhập 15 – Enter
  • Specify the distance between columns or [Expression] <30>: Nhập 10 – Enter
  • Press Enter to accept hoặc [ASsociative/Base point/ Rows/ Columns/ Levels/ eXit]: – Enter

 

 

tạo mảng

Tạo mảng hình tròn (Polar Array)

Cách gọi lệnh

Polar Array

 

 

Ý nghĩa:

chọn lựa Polar Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng đuợc tạo ra sẽ bố trí chung quanh một tâm (Hình 11).

chọn lựa Polar Array này tương đồng lệnh Copy & Rotate.

 

lệnh Copy & Rotate

 

  • Sơ đồ thực hiện

 

Sơ đồ thực hiện

 

công cụ modify

 

 

Câu lệnh giải thích

Chú ý:

  • Các đối tượng được tạo nên sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào âm (Hình VI – 38).
  • Các đối tượng đc tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào dương (Hình VI – 39).
  • Góc này được xác định theo góc tâm giữa (Base point) của các phần tử chọn & các phần tử coppy cuối cùng của mảng. Giá trị mặc định là 360 không được cho phép nhập giá trị 0.

 

Base point

  • Sau khi mảng hình tròn nếu muốn hiệu chỉnh lại số đối tượng trong mảng thì kích chọn vào mảng vừa được tạo nênlúc đó màn hình làm việc sẽ chuyển hẳn sang như hình (Hình 15) sau:

 

lệnh array cơ bản

 

  • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 16).
  • Nếu muốn hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng sau khi tạo mảng.

Xuất hiện bảng thông tin Polar Aray, trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số đối tượng trong mảng (Items), góc giữa các đối tượng (Angle between items), góc của mảng sẽ phát sinh (Fill angle)  xoay đối tượng khi tạo mảng hình tròn hay không (Rotate items).

Rotate items

Các đối tượng theo đường dẫn (Path Array)

 

 

Path Array)

Ý nghĩa:

 • lựa chọn Path Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng dọc theo đường dẫn (Hình VI – 44).

Đường dẫn có thể là 1 đoạn thẳng (Line), polyline, 3D polyline, spline, đường xoắn ốc, cung tròn, đường tròn or hình elip.

 Path Array 

sơ đồ

Giải thích câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích trọn lựa chọn tạo mảng hình tròn trên thanh công cụ Modify. 20.

giải thích câu lệnh

 

giải thích câu lệnh array

Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với lựa chọn Path Array để tạo ra mảng theo đường dẫn cho trước như hình (Hình 21c).

 • Command: AR – Enter
 • Select objects: Chọn các đối tượng như hình (Hình 21b)
 • Select objects: – Enter hoàn thành việc chọn đối tượng.
 • Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] : PA – Enter

Type = Path Associative = Yes

 • Select path curve: Kích chọn đường cong Spline.
 • Enter number of items along path or [Orientation/Expression] : 4 – Enter
 • Specify the distance between items along path or [Divide/Total/Expression]

Kích chọn điểm cuối của đường cong.

 • Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]: a Align arrayed items to path? [Yes/No] : N – Enter để không xoay đối tượng sau khi tạo mảng theo đường dẫn.
 • Press Enter to accept hoặc [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]: – Enterkết thúc lệnh.

đối tượng ban đâu

 

Bài viết của nhadatankhanh được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau hy vọng quý độc giả sẽ có nhiều tài liệu để nghiên cứu và AutoCad